In de media

Jarenlang heb ik mezelf verstopt omdat ik mij schaamde voor wat mij was overkomen. De vervroegde overgang en alle gevolgen daarvan maakten mij machteloos. Ik zag niemand om mij heen waar ik me mee kon identificeren. Daardoor heb ik me lang eenzaam gevoeld.

Nu ik mezelf heb terug gevonden, gelukkig ben met het leven dat ik leef, kan ik er voor andere jonge vrouwen zijn. Ik wil een inspiratiebron zijn voor iedereen die hetzelfde meemaakt. Hoe meer mensen van de vervroegde overgang (POI) af weten, hoe beter. Ik gebruik de media om dit thema op de kaart te zetten. En met succes!

 

Artikel tijdschrift Vriendin

In dit artikel vertel ik over de dag die op mijn netvlies gegrift staat en ik nooit zal vergeten; de dag dat ik in het ziekenhuis de definitieve uitslag kreeg van de vervroegde overgang. Vanaf dat moment stortte mijn wereld in en werd alles anders.

 

Artikel Friesch Dagblad

In het Friesch Dagblad vertel ik uitgebreid over mijn ervaringen met de vervroegde overgang. Daarnaast vertel ik hoe de vrouwenzorg op dit vlak in mijn ogen in Nederland beter kan.

 

Podcast met Margriet Spijksma

In dit gesprek met Margriet Spijksma vertel ik over hoe ik al een hele poos voelde dat het voor mij tijd was om andere dingen te gaan doen op werkgebied. Hoe dat proces is gegaan, hoor je in de podcast.

 

Interview website levenmetpoi.nl

Ik ben zo blij dat er een website als levenmetpoi.nl bestaat. Voor alle jonge vrouwen die bijvoorbeeld net de diagnose hebben gekregen en zich alleen voelen is er een manier om zich te kunnen identificeren met gelijkgestemden op deze website.

Daarnaast is er ook aandacht voor de mensen om deze jonge vrouwen heen. Hoe gaan zij om met hun dierbare met POI?

Ik ben dankbaar dat ik mijn verhaal heb kunnen doen op deze website, zodat ik een inspiratiebron kan zijn.

 

Radio-interview Omrop Fryslân

In dit radio-interview vertel ik voor het eerst in mijn moedertaal, het Fries, over mijn eigen worsteling met de diagnose vervroegde overgang. Dit proces is bepalend geweest voor hoe ik nu in het leven sta.

 

Interview tijdschrift Heit en Mem

In dit interview (pag. 20-21) vertel ik over mijn verwerkingsproces wat betreft de vervroegde overgang en waar ik nu sta. Het is geweldig dat de redactie van dit blad mij een podium heeft gegeven. Want hierdoor heb ik het thema ‘jonge vrouwen in de overgang’ bij een groot publiek onder de aandacht kunnen brengen. En dat is broodnodig.

 

Artikel tijdschrift Famke

In dit artikel doe ik een boekje open over mijn pijnlijke ervaringen met mijn fertiliteitstraject. En welke effecten dit had op de relatie met mijn dierbaren.